ايستگاه شماره 2 آتش نشاني درسطح شهرستان ميبد راه اندازي شد

ايستگاه شماره 2 آتش نشاني درسطح شهرستان ميبد راه اندازي شد


سرپرست آتش نشاني وخدمات ايمني شهرداري ميبد با اشاره به برنامه هاي سال همت مضاعف و كارمضاعف ازراه اندازي ايستگاه شماره 2 درسطح شهرميبد ، خريد تجهيزات و امكانات جهت رفع آبگرفتگي معابرهنگام حوادث غيرمترقبه ، تجهيزخودروهاي آتش نشاني ونهادينه كردن فرهنگ ايمني خبرداد .
ايستگاه شماره 2 آتش نشاني درسطح شهرستان ميبد راه اندازي شد
ايران نژاد ضمن تقديرازشهردارميبد گفت : با حمايت و مساعدت شهردارميبد ايستگاه هاي آتش نشاني درشهرستان ارتقاء يافته ودرحال حاضرميبد بعد ازاستان بيشترين تعداد ايستگاه آتش نشاني با تجهيزات و امكانات مناسب است .
وي افزود : جهت تجهيزآتش نشاني ميبد تعداد 5 دستگاه كف كش ، دو دستگاه روبين ، يك دستگاه موتورسيكلت جهت اطفاء حريق دربافت قديم شهر، تجهيزخودروهاي آتش نشاني به بي سيم و خريد دستگاهها و امكانات ديگرجهت اطفاء صورت گرفته است .
ايران نژاد خاطرنشان كرد : با برگزاري مسابقات آموزش ايمني ، دربين شهروندان و دانش آموزان ، اثرات آتش سوزي درسال 88 ،  نسبت به سال هاي گذشته حدود 6 درصد كاهش يافته است.
سرپرست آتش نشاني ميبد تهيه 2 هزارسي دي آموزشي انيميشن حوادث براي دانش آموزان مقاطع دبستان و راهنمايي ، آموزشي ايمني جهت 55 نفرازشهروندان و دانش آموزان به صورت رايگان را ، ازجمله فعاليت هاي آموزشي آتش نشاني درسال 88 اعلام كرد .
آدرس کوتاه :