فرماندارميبد

ايستگاه راه آهن ميبد نيازبه توجه بيشتري دارد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درجلسه اي كه با حضورمديركل راه آهن استان درفرمانداري ميبد برگزارشد ضمن قدرداني ازخدمات انجام شده گفت : شهرستان ميبد بعد ازاستان به لحاظ نسبت جمعيتي و ظرفيت دانشجويي و صنعتي ازموقعيت بالايي برخورداراست كه خدمات ارائه شده جوابگوي حجم بالاي مسافري درايستگاه قطارميبد نيست
فرماندارميبد

رجايي درادامه خواستاراحداث سالن مسافري ، تكميل محوطه سازي ، گازرساني ، و اختصاص سرويس قطارهاي اتوبوسي به منطقه ميبد –اردكان شد و افزود : ايستگاه راه آهن ميبد حقيقتا نيازبه توجه بيشتري دارد كه اميدواريم اداره كل راه آهن استان مشكلات پيش رو را با تدبيرحل نمايد

دهقان مديركل راه آهن استان هم درحاشيه اين جلسه درگفتگو با خبرنگارواحد خبردرميبد گفت : وظيفه اداره كل راه آهن خدمات رساني به مردم درزمينه بارومسافراست واداره كل راه آهن يزد به دليل موقعيت جغرافيايي كه در آن قرارگرفته همواره مقام اول را دربحث حمل باروتوناژبارگيري دركشوربه خود اختصاص داده است
دهقان افزود : درسال گذشته با حدود 14 ميليون تن بارگيري دراداره كل راه آهن استان با حدود 40 درصد كل بارگيري دركشورمقام اول را داشتيم
مديركل راه آهن استان همچنين تصريح كرد : دربخش خدمات مسافري اقدامات خوبي انجام شده وبه دليل امنيتي كه قطارهاي مسافري به لطف خدا وكمك همكاران دراداره كل انجام گرفته است ؛ مردم استقبال خوبي ازقطارهاي مسافري مي كنند ومرتب مسئولين شهرستان ها خواستارارائه خدمات رساني بيشترقطارهاي مسافري هستند

وي درخصوص ايستگاه راه آهن ميبد گفت : ايستگاه راه آهن ميبد به دليل قرارگرفتن درسه راه شبكه ريلي اصفهان – تهران – بندرعباس و مسيرترانزيتي جنوب ازاهميت خاصي برخورداراست وامكانات خوبي دراحداث بهينه سازي سكوي مسافري ، احداث نمازخانه ،سرويس بهداشتي وورودي انجام شده است و محوطه سازي ، سالن مسافرين وساختمان پست بازرسي دردست انجام است كه اميداوريم فرماندارومسئولين شهرستان ميبد براي تسريع درانجام اين پروژه ها حمايت هاي لازم را انجام دهند

آدرس کوتاه :