باحضور معاون بازرسي استان

اولين جلسه آموزشي بازرسي در ميبد برگزار شد


به گزارش روابط عمومي بخشداري شهرستان ميبد : اولين جلسه آموزشي بازرسان افتخاري در محل فرمانداري ميبد و با حضور زارع معاون بازرسي استان يزد برگزار شد .
باحضور معاون بازرسي استان

در اين جلسه تربتب مسئول آموزش به اهم فعاليتها و چكونگي بازرسي اشاره داشت . در ابتداي اين جلسه زارع در خصوص هدف تشكيل اين كلاسها مطالبي را بيان داشتند .

آدرس کوتاه :