اهداي حكم اعضاي شوراي مشورتي ايثارگران فرماندار ميبد + تصاوير

اهداي حكم اعضاي شوراي مشورتي ايثارگران فرماندار ميبد + تصاوير


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد،با حضورمحمدرضا هدايي معاون فرماندارميبد و رئيس بنياد شهيد و امورايثارگران حكم 7نفرازخانواده هاي شاهد وايثارگرشهرستان ميبد كه درانتخابات شوراي مشورتي ايثارگران انتخاب شده بودند اهداء شد
اهداي حكم اعضاي شوراي مشورتي ايثارگران فرماندار ميبد + تصاوير

هدايي بهره گيري ازنظرات ايثارگران درسطح شهرستان ، ترويج فرهنگ ايثاروشهادت و مشاركت در مسائل فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي شهرستان را ازمهترين اهداف اين شورا بيان كرد

وي درادامه برتهيه وارسال صورت جلسات وپي گيري مصوبات ، برگزاري گردهمايي با حضورفرماندارو تهيه عملكرد سالانه و اجرايي شدن مصوبات تاكيد كرد  
گفتني است:  شوراي مشورتي ايثارگران فرماندار با انتخاب 7 نفرازاقشارمختلف جامعه ايثارگري به مدت 4 سال براي بررسي و حل مشكلات جامعه ايثارگري تشكيل شده است
 
 
 
آدرس کوتاه :