فرماندارمیبد

انتخابات سالم دشمن را عقب می راند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارمیبد درنشست خبری با خبرنگاران واصحاب رسانه شهرستان میبدبا اشاره به اهمیت وجایگاه مجلس درنظام اسلامی گفت : مجلس درنظام اسلامی ازجایگاه ممتازی برخورداراست ونمایندگان هستندکه سرنوشت جامعه را درعرصه های سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی واجتماعی رقم می زنند
فرماندارمیبد

محمدرضا رجایی تصریح کرد : مجلس کارآمد وبرگرفته ازنمایندگان متخصص، متدین ،ولایت مداروعدالت محوردرسرعت بخشی به رشد وپیشرفت کشورتاثیرمهمی دارد

وی با اشاره به نقشه های استکباردربه چالش کشاندن نظام دربحث نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی برآگاهی وهوشیاری مردم تاکید کرد وافزود: استکباربا همه توان به دنبال تحریک تعصبات قومی وکمرنگ کردن حضور مردم درانتخابات هستند
فرماندارمیبد گفت : انتخابات سالم وتوانمند دشمن را عقب می راند و امنیت پایدارنظام را تضمین می کند
رجایی به خبرنگاران واصحاب رسانه شهرستان توصیه کرد : بحث انتخابات را از الویت خبرهای خود درنشریات وسایت ها قراردهند و اهمیت وجایگاه انتخابات ومجلس درنظام اسلامی را به خوبی برای مردم عزیزتشریح نمایند وزمینه حضورحداکثری مردم را درپای صندوق های رای وانتخاب صحیح را فراهم كنند
وی انتخابات را تلکیف شرعی هرایرانی دانست وافزود : همه کسانی که به ارزشهای الهی پایبندند و به ایران اسلامی علاقه مندهستند با حضورخود سربلندی میهن اسلامی را تضمین کنند
فرماندارمیبد دربخش دیگر ازسخنان خود انقلاب اسلامی را احیاگر مجدد اسلام وحاکمیت ارزشهای الهی توسط معماربزرگ انقلاب اسلامی امام خمینی رحمه الله علیه دانست
رجایی با اشاره به تاریخ قبل ازانقلاب اسلامی وحکومت منحوس پهلوی گفت : قبل ازانقلاب اسلامی اثری ازتوسعه وپیشرفت در کشورنبود اما امروزبه برکت انقلاب اسلامی علاوه بررشد وپیشرفت درعرصه های مختلف علمی ، صنعتی ، اقتصادی ، فرهنگی واجتماعی ، دورترین ومحرومترین نقاط کشوراززیرساخت های آب ، برق ، گازومخابرات برخوردارند
فرماندارمیبد دستیابی به علوم وفنون مدرن وپیشرفته پزشکی ، سلول های بنیادین ، نانو ، بیو، هوافضا ، انرژی هسته ای ، سدسازی ، نظامی را ازبرکات وآثارانقلاب اسلامی برشمرد
وی تصریح کرد : امرونگاه بلند امام راحل وصدورانقلاب اسلامی به دنیا محقق شده است و ملت های منطقه بیدارشده اند به طوری که دریک سال گذشته 4 قدرت دست نشانده بزرگ امریکا درمنطقه ازاریکه قدرت به زیرکشیده شده اند
 
 
 
آدرس کوتاه :