طي حكمي از سوي فرماندارميبد

 

در اين حكم آمده است :
جناب آقاي اميد عندليب
سلام عليكم :
با صلوات بر محمد و خاندان پاكش ، نظر به سوابق جنابعالي در امور جوانان به موجب اين حكم شما را به عنوان مشاور ورزش و جوانان منصوب مي كنم اميد است با تيكه بر ظرفيتهاي بالاي جوانان ، نخبگان و و پتانسيلهاي موجود در رشته هاي مختلف ورزشي در شهرستان گامهاي موثري در راستاي رشد و پيشرفت جوانان اين شهرستان ، قوانين و ارزشهاي متعالي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران برداريد .

                                                                                                                                                              حسين فلاح

                                                                                                                                                               فرماندار