معاون فرماندار ميبد :

امسال گردشگري تاريخي ، مذهبي و طبيعي خواهيم داشت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فلاح در اين خصوص بيان داشت : در راستاي آمادگي كامل شهرستان براي استقبال از گردشگران نوروزي جلسات متعددي را در ستاد نوروزي برگزار نموده و تصمياتي را اتخاذ نموده ايم .
معاون فرماندار ميبد :


وي اشاره داشت : بخشي از اقدامات اوليه مانند آماده سازي بنر ، ساخت تابلوهاي راهنما و اطلاعات عمومي در حال انجام است و در اين حوزه كارهاي بزرگي صورت گرفته كه در ايام نوروز شاهد آن خواهيم بود . از جمله اقدامات جديد ساماندهي و تكميل برج كبوتر خوان ، قلعه بارجين ، آسياب محمد آباد است كه با امضاء تفاهم نامه به بخش خصوصي واگذار نموده ايم و در ايام نوروز شاهد راه اندازي اين آثار  جهت بازديد عموم خواهيم بود .
فلاح تصريح كرد : طي برنامه ريزيهاي انجام شده ساليانه چند اثر تاريخي شهرستان را جهت بازديد گردشگران آماده و باز گشايي خواهيم كرد و در اين مسير گام به گام به جلو حركت خواهيم نمود .
وي همچنين گفت : در نظر داريم برج كبوتر خوان به عنوان تنها موزه جانور شناسي  و پرندگان شهر را راه اندازي نمائيم . وي ادامه داد ، جلسه اي با برگزار كنندگان اولين تور گردشگري ميبد برگزار نموديم كه مقرر گرديد  برنامه هاي لازم در جهت رفاه حال مسافرين و فراهم كردن امكانات تفريحي را دستور كار خود قرار دهد .
مهندس فلاح در رابطه با ارزيابي برنامه هاي نوروزي سال گذشته بيان كرد : بر اساس آمار موجود در سال گذشته بيش از 24 هزار نفر را در شهرستان ميبد اسكان داديم و اين در حالي بود كه در سال 91 هشت هزار نفر اسكان داده بوديم ، آمار بازديد كننده  سال گذشته نيز به عدد خيره كننده 4/2 ميليون نفر رسيد و اين خود گواه ظرفيت و پتانسيل شهرستان ميبد در امر گردشگري و پذيرايي مسافران مي باشد . در حال حاظر با توجه به الحاق ندوشن گردشگري طبيعي نيز در دستور كار ستاد نوروزي قرار داده ايم .
آدرس کوتاه :