فرماندار ميبد :

آلايندگي صنايع معضل بزرگي براي شهرستان ميبد است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندار ميبد در جلسه كميته استعداد يابي بيان داشت : شهرستان ميبد خوشبختانه فرد بيكاري با مدرك ديپلم و پائين تر از آن ندارد عمده مشكل ما مشكل فارغ التحصيلان است و مشكل ديگري كه در منطقه وجود دارد وضعيت هوا و آلايندگي صنايع مي باشد و اين وضعيت مناسبي ندارد و مسئله ديگر حجم سنگين مهاجرت از استانهاي ديگر كشور به شهرستان ميبد است .
فرماندار ميبد :


وي اضافه كرد : در خصوص آب آشاميدني هم وضعيت مطلوب نداريم لذا بايد به سرمايه گذاريهايي توجه نمائيم كه به اين مشكلات توجه نموده و رعايت مي نمايند . وي گفت راهبرد كميته سرمايه گذاري شهرستان بايد مبتني بر اين مواردي كه بيان شد باشد .
آدرس کوتاه :