افتتاح سه طرح ازطريق ويدوكنفرانس ازسوي وزيربهداشت ودرمان دربيمارستان ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، سه طرح حوزه بهداشت ودرمان از طريق ويدوكنفرانس ازسوي خانم دكتروحيد دستجردي وزيربهداشت ودرمان دربيمارستان امام جعفرصادق شهرستان ميبد (ع) با حضورفرماندارميبد و جمعي ازمسئولين افتتاح شد

اين طرح ها شامل مسجد امام صادق (ع) و6 سوئيت جهت همراهان بيماران با زيربناي 400 مترمربع وبا هزينه 250 ميليون تومان ازسوي آقايان حمامي و امامي فروجمعي ازخيران ميبد دربيمارستان امام جعفرصادق (ع) ساخته شده است

همچنين دانشكده پرستاري ميبد با زيربناي 580 مترمربع كه 450 ميليون تومان ازاعتبارات دانشگاه علوم پزشكي و 50 ميليون تومان خيري ساخته شده است
گفتني است : هم اكنون 30 نفردانشجو دررشته پرستاري دردانشكده پرستاري ميبد مشغول تحصيل هستند
آدرس کوتاه :