افتتاح رسمي پاسگاه راه آهن ميبد

افتتاح رسمي پاسگاه راه آهن ميبد


با اعتبار بخشدار مركزي پاسگاه راه اهن ميبد احداث شد .
افتتاح رسمي پاسگاه راه آهن ميبد

صبح امروز و به مناسبت هفته نيروي انتظامي با حضور فرماندار ميبد ، رئيس راه آهن استان، فرمانده حفاظت راه آهن استان و بخشدار مركزي پاسگاه راه آهن ميبد افتتاح گرديد.

ساختمان اين پاسگاه با اعتبار 12 ميليون تومان از سوي بخشداري مركزي و همكاري فرمانداري احداث گرديده است .

اين پاسگاه تحت نظر اداره پليس راه آهن استان از ايستگاه شمسي تا ايستگاه بادرود را تحت حوزه استحفاظي خود قرار مي دهد.

در سال 1370 اين پاسگاه در طرحهاي اجرايي نيروي انتظامي قرار گرفته است ولي عمليات اجرايي آن در سال 1386 آغاز گرديده و در فروردين ماه امسال به بهره برداري رسيده است .

آدرس کوتاه :