افتتاح خيابان شهيد بهشتي مهرآباد با حضورمديركل بنياد مسكن استان


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، با حضورمديركل بنياد مسكن استان ،فرماندار، بخشدار، مديربنياد مسكن ميبد وجمعي ازمسئولين ، خيابان شهيد صدوقي مهرآباد افتتاح شد

براي اجراي سنگ جدول به طول 1400 متر، زيرسازي 24000 مترمربع ، تخريب آسفالت قديمي 4200 مترمربع و 14000 مترمربع آسفالت اين پروژه  ، 160 ميليون تومان ازاعتبارات ملي واستاني هزينه شده است

غلامرضا كشاورزمديركل بينادمسكن استان درادامه ازروستاهاي مهرآباد ، ركن آباد ، مزرعه كلانتر، شهداء بازديد و ازنزديك با مشاهده مسائل ومشكلات اين مناطق برساماندهي ومعابرشهرك امام رضا(ع) ومجموعه فرهنگي مذهبي شهرك كوثرركن آباد ،آزادسازي بخشي ازخيابان مزرعه كلانترتاكيد كرد

فرماندارميبد دراين افتتاحيه برتامين ساماندهي و حل مسائل ومشكلات روستاهاي شهرستان ميبد تاكيد كرد وافزود : هرچه براي اين ملت شريف وبزرگ وهميشه درصحنه خدمت كنيم بازهم كم است

آدرس کوتاه :