آغازاحداث استخرسرپوشيده ميبد با يك ونيم ميليارد تومان اعتبارازمحل اعتبارات استاني وملي

آغازاحداث استخرسرپوشيده ميبد با يك ونيم ميليارد تومان اعتبارازمحل اعتبارات استاني وملي


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، احداث استخرسرپوشيده ميبد با يك ونيم ميلياردتومان اعتبارازمحل اعتبارات استاني وملي آغازشد
آغازاحداث استخرسرپوشيده ميبد با يك ونيم ميليارد تومان اعتبارازمحل اعتبارات استاني وملي

اين پروژه  ازمصوبات سفردوم رياست جمهوري وهيئت دولت به استان است كه درزميني به مساحت 1400 مترمربع شامل فضاي اداري ، استخرسرپوشيده ، موتورخانه ومنبع زيرزميني است و قراراست درسال 91 به بهره برداري برسد

فرماندارميبد ازوضعيت اجراي اين پروژه بازديد  وبرتسريع دراجراي آن تاكيد كرد

آدرس کوتاه :