دبیر ستاد انتخابات میبد:

اعضای شعب یک ساعت قبل در محل برگزاری انتخابات باشند


دبیر ستاد انتخابات میبد گفت: نحوه برگزاری انتخابات در این دوره به‌صورت نیمه مکانیزه برگزار می‌شود و اعضای شعبه باید جمعه دوم اسفند یک ساعت قبل از شروع رأی‌گیری در حوزه‌های خود برای شروع روند برگزاری انتخابات حضورداشته باشند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، جلسه توجیهی اعضای شعب انتخابات، یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی درمیبد برگزار شد.

دبیر ستاد انتخابات میبد در این جلسه گفت:76 شعبه اخذ رأی در شهرستان میبد برای جمعی آوری آراء مردم پیش‌بینی‌شده است.

ابوالفضل رشیدی بابیان اینکه درمجموع 430 نفر در شعب اخذ رأی به‌عنوان اعضای شعب در شهرستان میبد شرکت دارند افزود: برای آشنایی این اعضا با فرایند انتخابات و قوانین و مقررات، جلسات توجیهی برگزار شد.

رشیدی گفت: نحوه برگزاری انتخابات در این دوره به‌صورت نیمه مکانیزه برگزار می‌شود و اعضای شعبه باید جمعه دوم اسفند یک ساعت قبل از شروع رأی‌گیری در حوزه‌های خود برای شروع روند برگزاری انتخابات حضورداشته باشند.

«حسین فلاح» فرماندار و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان میبد نیز بر تعامل و هماهنگی با اعضای نظارت شورای نگهبان و رعایت مرر قانون و بی‌طرفی تأکید کرد و گفت: همه عوامل برگزاری انتخابات باید در حفظ آراء مردم و انتخابات سالم و پرشور تلاش کنند.


آدرس کوتاه :