اعضاي هيئت اجرايي ستاد انتخابات اقليت هاي ديني شهرستان ميبد مشخص شدند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد، درجلسه اي با حضورفرماندارميبد وجمعي ازمسئولين ، اعضاي هيئت اجرايي ستاد نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي اقليت هاي ديني" زرتشت " روستاهاي مزرعه كلانتروحسن آباد شهرستان ميبد مشخص شدند

فرماندارميبد دراين جلسه برحضورقوي وپرشورمردم واقليت ديني زرتشت درشهرستان ميبد درنهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در12 اسفند سال جاري تاكيد كرد وافزود : مردم با بصيرت وآگاه ايران اسلامي در12 اسفند سال جاري با حضورقوي درپاي صندوق هاي راي برگ زرين ديگري را برتاريخ نظام اسلامي رقم خواهند زد

فرماندارميبد درادامه با اشاره به اهميت وجايگاه انتخابات و راي مردم درنظام اسلامي، برگزاري 29 انتخابات براساس راي ونظرمردم درسه دهه تاريخ انقلاب اسلامي را نشانگراستواري دوام وپايداري نظام اسلامي دانست وافزود : بايد همه ما براي برگزاري يك انتخابات سالم تلاش كنيم
وي خاطرنشان كرد : برخلاف كشورهاي منطقه كه حكومتهاي ديكتاتوري جايگزين راي مردم اند ؛ نظام اسلامي كه با قيام رهبركبيرانقلاب اسلامي شكل گرفت راي ونظرمردم جايگاه تازه ايي يافت و استقلال ، آباداني وپيشرفت كشورما را تضمين كرد
فرماندارميبد تصريح كرد : امروزبه بركت نظام اسلامي الهي و ديني كه مبتني برراي مردم است؛ جوانان اين مرزوبوم روزبه روزدرعرصه هاي مختلف علمي ، فناوري ، هسته اي ، پزشكي وهوا وفضا به دستاوردهاي تازه اي دست يافته اند
رجايي افزود : 8 نفرانتخاب شده ازبين اقليت ديني زرتشت درشهرستان به عنوان اعضاي هيئت اجرايي ستاد انتخابات  درپاي صندوق هاي راي به منظور برگزاري انتخابات دقيق و سالم است
دراين جلسه آقاي ارسطو شاهد ، خانم مهتاب كيانيان ، خدايارزنديان ، فريدون ساميا كلانتري ، منوچهرنيك فر، شهنازظهرابي ، فرامرزخادمي و جمشيد زندي به عنوان اعضاي اصلي ستاد اجرايي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي برگزاري انتخابات سالم انتخاب شدند
 
 
آدرس کوتاه :