اعضاي شوراي روابط عمومي شهرستان ميبد معرفي شدند


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : طي نشستي همزمان با سالروز ارتباطات و روابط عمومي انتخابات شوراي روابط عمومي شهرستان ميبد با حضور روابط عمومي هاي ادارات و نهادها و دانشگاهها در محل سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد .

براساس نتايج اين رأي گيري آقايان حبيب فلكيان ، مجيد سعيدي ، سيد محسن موسويان ، جمال ضيايي و خانم صفيه امامي به عنوان اعضاي اولين شوراي روابط عمومي هاي شهرستان ميبد انتخاب شدند . 

آدرس کوتاه :