اعرافي : عبورازايام نوروزي نيازمند عزم عمومي و همكاري تمامي بخشهاست

اعرافي : عبورازايام نوروزي نيازمند عزم عمومي و همكاري تمامي بخشهاست


حجت الاسلام والمسلمين اعرافي درجلسه ستاد تسهيلات نوروزي اظهارداشت : عبورازايام عيد نوروزنيازمند عزم عمومي است و تمامي بخشها بخصوص بخش خصوصي ، دولتي و اداري بايد همكاري و همدلي داشته باشند .
اعرافي : عبورازايام نوروزي نيازمند عزم عمومي و همكاري تمامي بخشهاست

امام جمعه ميبد افزود : ازآنجا كه سكان داراين حركت پويا فرمانداراست ؛ تمامي بخشها براي اجراي صحيح يك برنامه منسجم و قابل قبول تلاش و همكاري كنند .

حجت الاسلام والمسلمين اعرافي ضرورت فرهنگ سازي برا ي پذيرش با اخلاق و رفتارخوب براي همه ميهمانان كه وارد شهرتاريخي ميبد مي شوند را مورد توجه قرارداد .

وي برقراري ارتباط با ميبدي هاي خارج ازشهرو كشورو استفاده ازسرمايه ، علم و تجربه آنها را  درترقي وپيشرفت ميبد ضروري دانست .

حجت الاسلام والمسلمين اعرافي معرفي آثارتاريخي و فرهنگي و توانمنديهاي شهرستان ميبد درعرصه هاي مختلف با بروشورو بسته هاي فرهنگي جامع ، اسكان مسافرين و فعال سازي شبانه روزي برخي مساجد تاكيدكرد .

برقراري امنيت مردم توسط نيروهاي امنيتي وانتظامي ، آماده سازي شهربه صورت منظم و دلپذيربراي مسافرين و گردشگران درايام نوروز، توجه به مسائل فرهنگي و رعايت ارزشها و عفاف درشهر، ازديگربيانات ايشان درجلسه بود .

فرماندارميبد نيزبا ارائه گزارشي درساماندهي ايام نوروزوظايف دستگاها نسبت به اجراي هرچه دقيق تربرنامه ها ي شهرستان دراطلاع رساني ، معرفي آثارو تاريخ فرهنگ ميبد ، چراغاني ، امنيت مردم و مسافران ، نصب تابلو اولين شهرگردشگري درورودي ميبد و برنامه هاي متنوع تاكيد كرد .

دراين جلسه همه دستگاهها و ادارات آمادگي خود را درحوزه هاي مختلف معرفي ، امنيتي ، اسكان ، زيبا سازي و نظافت ،تزئين ميادين و چراغاني اعلام كردند .

گفتني است : تحويل تقويم سال ساعت 2/21 دقيقه  خواهد بود.

آدرس کوتاه :