فرماندار ميبد :

اعتماد به نفس روشندلان را بايد افزايش داد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : فرماندار ميبد طي جلسه اي با حضور روشندلان شهرستان ميبد گفت : خداي متعال استعداد هاي فراواني را در انسان قرار داده كه اگر بخشي از وجود انسان آسيب ببيند بخشهاي ديگر جبران آنرا خواهد نمود .
فرماندار ميبد :


رجائي فرماندار ميبد پيشاپيش روز عصاي سفيد را تبريك گفت و افزود : ما بايد به اين باور برسم كه استعدادهاي خدادادي زيادي در وجود ما نهفته است و ما بايد آنرا شكوفا نمائيم و هرگز احساس يأس و ناميدي به خودمان راه ندهيم .  
وي از ادارات مربوطه خواست توجه كافي به روشندلان شهرستان داشته باشند و آنها را در جهت افزايش اعتماد به نفسشان ياري نمايند
در اين جلسه همچنين فلاح رئيس بهزيستي شهرستان ميبد اعلام داشت :   در حال حاضر 146 نفر نابيا و يا كم بينا در شهرستان ميبد را داريم .
 وي از اجراي موفقيت آميز طرح تنبلي چشم در ميبد خبر داد و افزود : در سال گذشته 30 % افزايش طرح سنجش بينايي سنجي در شهرستان داشتيم و در اين راستا 85% از افراد واجد الشرايط را در اين طرح سهيم نموديم .
ايشان تهيه يكدستگاه سيستم بينايي سنجي را با تقبل 50% هزينه از طرف موسسه باب الحواعج از جمله اقدامات اداره بهزيستي شهرستان ميبد عنوان نمود و افزود اين چهارمين دستگاه بينايي سنجي مدرن در استان هست و از كارايي فوق العاده اي براي تشخيص بيماري برخوردار مي باشد . 

 در اين جلسه همچنين چند تن از روشندلان مسائل و مشكلات خود را با فرماندار ميبد در ميان گذاشتند. حمايت از برگزاري گراميداشت روز معلولين از جمله درخواستهاي روشندلان شهرستان ميبد بود .

آدرس کوتاه :