اطلاعیه تشکیل هیئت بازرسی انتخابات شهرستان میبد


به منظور بازرسی و کنترل جریان انتخابات بر مدار قانون و نیز صیانت و حفاظت از آرای مردم و اجرای ماده ۲۵ قانون انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی‌ هیئت بازرسی انتخابات شهرستان میبد تشکیل گردیده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، به منظور بازرسی و کنترل جریان انتخابات بر مدار قانون و نیز صیانت و حفاظت از آرای مردم و اجرای ماده ۲۵ قانون انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی‌ هیئت بازرسی انتخابات شهرستان میبد تشکیل گردیده است.
شهروندان شهرستان می‌توانند  گزارشات و تخلفات احتمالی انتخاباتی را در حوزه‌های مختلف به دبیرخانه این هیئت در شهرستان میبد  واقع بلواربسیج،فرمانداری میبد(آقای حسین آقایی) منعکس نمایند و یا در این رابطه با شماره تلفن 31119920 و نمابر 32353059 تماس بگیرند.آدرس کوتاه :