اطلاعيه


قابل توجه كارفرمايان كارگاههاي مشمول تامين اجتماعي

به گزارش روابط عمومي اداره كل تامين اجتماعي استان يزد ، با عنايت به اجرائي شدن قانون بخشودگي جرائم بدهيهاي قطعي لغايت اسفندماه 90 ، كارفرمايان مديون مي توانند حداكثر تا تاريخ 91/9/30 نسبت به پرداخت يا تعيين تكليف بدهي خود اقدام تا از بخشودگي جرائم بهره مند گردند.
جهت كسب اطلاعات بيشتر به شعب تامين اجتماعي سراسر استان مراجعه فرماييد

آدرس کوتاه :