معاون فرماندارميبد

آشنايي نسل جوان با دستاوردهاي انقلاب درايام دهه فجريك تكليف است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميببد ، معاون فرماندارميبد درسومين نشست هم انديشي دهه فجرانقلاب اسلامي ، بربرگزاري هرچه باشكوه ايام الله دهه فجروسي و چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي درشهرستان ميبد تاكيد كرد
معاون فرماندارميبد

 مهندس فلاح  گفت :  انقلابي كه به رهبري امام راحل وخون هزاران شهيد به دست آمده امروزبايد با تمام توان آن را دربرابرهرگونه شيطنت وتوطئه هاي استكبارحفظ كرد

وي تبيين دستاورد هاي نظام و آشنايي نسل جوان با آرمانهاي امام وشهدا درايام دهه فجررا يك تكليف براي مسئولان دانست وافزود : درشرايط حساس تحريم وتهديد دشمن بايد مقوله شجاعت ومردانگي دوران انقلاب ودفاع مقدس را به نسل جوان تبيين كرد
مهندس عليرضا فلاح با بيان اينكه انقلاب اسلامي به سادگي به دست نيامده است وما امروزپاسدارخون هزاران شهيد و ادامه دهنده راه امام وشهدا هستيم تصريح كرد : براي تحقق آرمان وارزشهاي ناب اسلامي و خنثي شدن توطئه هاي دشمنان بايد حضورباشكوه درايام دهه فجرامسال داشته باشيم
معاون فرماندارميبد گفت : عليرغم همه توطئه ها وشيطنت هاي استكبارجهاني ،ايران اسلامي به سرعت روبه ترقي وپيشرفت است
حجت الاسلام طباطبايي رئيس اداره تبليغات اسلامي ميبد هم ازهمه روساي ادارات ونهادهاي دولتي خواست پيشنهادات وبرنامه هاي خود را دربرگزاري هرچه باشكوهترايام الله دهه فجراعلام كنند
حجت الاسلام حسني مسئول دفترامام جمعه ميبد هم با بيان اينكه امسال به خاطرتحريم وتهديد استكباردرفشارآوردن به نظام وملت بزرگ ايران ازحساسيت خاصي برخورداراست تاكيد كرد: برنامه هاي دهه فجرامسال بايد باشكوهترازگذشته برگزارشود
آدرس کوتاه :