پس از 180 سال؛

آسیاب آبی گیلون از زیرخاک بیرون می‌آید


بخشداری مرکزی میبد گفت: پس از 180 سال مدفون شدن آسیاب آبی گیلون شهرستان، این اثر تاریخی شناسایی و در حال احیاست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، "محمدجواد احمدی" بخشدار مرکزی میبد گفت: پس از 180 سال مدفون شدن آسیاب آبی گیلون میبد، این اثر تاریخی در بخش مرکزی شناسایی و در حال احیاست.

محمدجواد احمدی افزود: عملیات خاک‌برداری، جستجو و شناسایی دیواره‌ها، راهرو در دست اقدام است.

احمدی با اشاره به اینکه این اثر با همکاری فرمانداری، بخشداری مرکزی و اداره میراث فرهنگی شهرستان بازسازی و احیاء می‌شود، تصریح کرد: این آسیاب در عمق 30 متری زمین و دارای تونلی به طول 90 متر هست.

بر اساس شواهد موجود این آسیاب متعلق به دوران باستان است که تاکنون وجود چاه چهارگوش آن حکایت از دوره ساسانی را دارد.


آدرس کوتاه :