قاسمي بخشدار مركزي شهرستان ميبد :

آسياب دوسنگي ميبد هنوز زنده است


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : در بازديدي كه با حضور قاسمي بخشدار مركزي ، جماليان سرپرست اداره ميراث فرهنگي ، جاني دهيار محمد آباد از آسياب دوسنگي محمد آباد ميبد صورت پذيرفت وضعيت اين اثر تاريخي بصورت ويژه مورد بررسي قرار گرفت .
قاسمي بخشدار مركزي شهرستان ميبد :


با توجه به سيل ويرانگر سال گذشته كه باعث خسارت بسياري در مناطق مختلف ميبد شد آسياب دوسنگي محمد آباد ميبد نيز دچار آب گرفتگي شد . اين آبگرفتگي موجب شد سال گردشگران بسياري كه براي ديدن اين اثر تاريخي و نادر به شهرستان عزيمت كرده بودند در حسرت بمانند .
قاسمي بخشدار مركزي ميبد پس از بازديد از اين اثر با بيان اينكه علي رغم آسيب جدي به بخشهاي تحتاني آسياب اين اثر تاريخي زنده است و ان شاء الله با تدبير مجددا احياء خواهد شد . 
وي از مسئولين استان درخواست نمود در اين خصوص علي رغم كم بودن اعتبارات توجه  ويژه اي را به اين اثر تاريخي داشته باشند . 
 
 
   
 
آدرس کوتاه :