آسياب آبي مزرعه بيده مرمت وبهسازي مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه اي با حضورعليرضا فلاح معاون فرماندارميبد ، مسئولين ميراث فرهنگي ، دهيارومعتمدين محلي مزرعه بيده درخصوص بهسازي ومرمت آسياب آبي بيده تصميم گيري شد

آسياب آبي بيده واقع در روبروي امام زاده سيد ابوالقاسم (پيرچراغ) با قدمت سيصد سال ازمعدود آسياب هاي آبي ميبد است كه تا سي سال پيش فعال بوده است وبه علت دبي بالاي آب قنات حسن آباد ، آرد نان اين آسيب بسيارمطلوب وزبانزد بوده است

براي مرمت وبهسازي آسياب آبي بيده 30 ميليون تومان اعتبار نيازاست كه مقررشد ميراث فرهنگي و دهياري بيده به صورت مشترك كاربهسازي ومرمت اين آسياب را درسال جاري انجام دهند

آدرس کوتاه :