آسفالت كوچه شهيد درويشي روستاي ركن آباد انجام شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، آسفالت كوچه شهيد درويشي با اعتباري بالغ بر يكصد و بيست ميليون ريال اجرا و به بهره برداري رسيد

آسفالت كوچه مذكور توسط دهياري روستاي ركن آباد و از محل اعتبارات عمراني آن دهياري، به متراژ 1500 مترمربع و به پيمانكاري شركت تعاوني دهياريها اجرا شده است.

همچنين عمليات اجرايي فاز اول طرح ساماندهي و بهسازي شهرك شهيد دلاك شروع گرديد

آدرس کوتاه :