معاون فرماندارميبد :

استقراركارگاههاي مزاحم شهري درشهرك صنعتي تلاشگران


به گزارش روابط عمومي فرمانداري ميبد : معاون فرماندارميبد ازفراهم شدن زيرساخت هاي شهرك صنعتي تلاشگران براي استقرارواحدهاي مزاحم شهري درميبدخبرداد وافزود: يكي ازالويت هاي كاري مسئولين شهرستان، تجميع كارگاههاي مزاحم شهري ازسطح شهرستان است .
معاون فرماندارميبد :


وي در خصوص زمان راه اندازي اين شهرك گفت : تا دوسال آينده همه كارگاههاي مزاحم شهري به شهرك صنعتي تلاشگران درخارج ازشهرمنتقل مي شوند.

ياد آور مي شود شهرك صنعتي تلاشگران با وسعت 40 هكتار درجاده ميبد - ندوشن واقع شده است كه قراراست 500 واحد مزاحم شهري دراين شهرك صنعتي مستقرشوند.

آدرس کوتاه :