فرماندار ميبد :

اساسنامه كانون بازنشستگان بايد پاسخگوي آيندگان هم باشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : جلسه اي به منظور تصويب اساسنامه كانون بازنشستگان شهرستان ميبد با حضور فرماندار ميبد و اعضاء هيات امناء كانون بازنشستگان تشكيل شد.
فرماندار ميبد :


در اين جلسه ابتدا فرماندار ميبد ميلاد امام هادي (ع) و عيد سعيد غدير خم را به حاظران و تمامي محبان تبريك گفتند و اظهار اميدواري نمودند اين هرچه سريعتر راه اندازي شود  .
فرماندارميبد با اشاره به اينكه هدف از تشكيل كانون بازنشستگان صرفا صنفي مي باشد بيان داشت : اساسنامه كانون به سرعت تنظيم و به استان ارائه گردد تا اقدامات بعدي صورت پذيرد .
وي همچنين در خصوص توجه ويژه به بازنشستگان ادارات و نهادهاي دولتي بيان داشت : بايد موارد و مسائل كلي بازنشستگان در اين اساسنامه ديده شود تا در آينده به مشكلات برخورد نكنيم و اساسنامه بتواند پاسخگوي همگان باشد  .

در اين جلسه اهداف اساسنامه تشريح شد و كليات آن مورد تصويب حاظرين قرار گرفت  و مقرر گرديد تا فاصله زماني كوتاه مدت نظرات كلي اعضاء كانون در خصوص بندهاي مصوبه ارائه گردد .

آدرس کوتاه :