معاون فرماندار ميبد :

از پخش نخاله ها در اطراف شهرجلوگيري مي شود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : در جلسه اي كه با حضور نمايندگان شورا ،شهرداري و بخشداري منابع طبيعي و محيط زيست تشكيل شد . مقرر گرديد با توجه به اينكه بخش عمده اي از حاشيه شهر مملو از نخاله هاي ساختماني شده و به عنوان يك آسيب زيست محيطي مطرح مي باشد در هم اينكه تخليه نخاله ها در حاشيه شهر از بين بردن سرمايه آيندگان براي توسعه شهري است بحث ساماندهي و دپوي نخاله ها مطرح شد و مواردي به تصويب رسيد .
معاون فرماندار ميبد :


مهندس فلاح در اين ارتباط بيان داشت : طي بررسي هايي كه انجام شده مقرر گرديد محلي در جاده مزرعه كلانتر كه به لحاظ موقعيت جغرافيايي ويژگي مناسبي دارد براي اين امر در نظر گرفته شود .
وي اضافه كرد : دسترسي و زير ساخت به مجموعه كاملا فراهم مي باشد . مساحتي وسيعي با همكاري شهرداري براي اين امر با ايجاد كيوسك نگهباني و مديريت دفن و پخش نخاله پاكسازي منطقه به صورت هفتگي توسط لدر و تسطيح به طور منظم  در نظر گرفته شده .
وي در خصوص نظارت بر حسن انجام كار بيان داشت : در بحث نظارت با همكاري   دادستاني ، راهنمائي و رانندگي ، گشت و كنترل شهرداري و دهياريها جهت كنترل اين امر هماهنگي لازم به عمل آمده .
فلاح از مجموعه شهرداري به خاطر همكاري و همياري در اين طرح تقدير و تشكر نمود . وي همچنين از ديگر تصميمات اين جلسه در خصوص  مكان يابي براي دفن زباله خبر داد و افزود: براي دفن صحيح ، مكان يابي صورت پذيرفته كه با ايجاد فضاي امن و حصار كشي منطقه و با تائيد منابع طبيعي و محيط زيست اين محل نيز آماده خواهد شد .
آدرس کوتاه :