بخشدارميبد :

از طرحهاي روستاي درين بازديد نمود


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : قاسمي بخشدار ميبد به همراه كارگر رئيس اداره محيط زيست از روستاي درين و مجموعه طرحهاي در دست اقدام بازديد نمودند .
بخشدارميبد :


مكان يابي طرح دفن زباله ها از جمله طرحهاي در دست اقدام دهداري درين است كه مورد بازديد قرار گرفت .

دو واحد مرغداري در حال تأسيس كه به جهت طرح اشتغال زايي در حال ساخت مي باشد نيز مورد بازديد قرار گرفت . 

آدرس کوتاه :