فرماندارمیبد:

از احداث ساختمان انجمن حمایت از زندانیان حمایت می‌کنیم


فرماندارمیبد در جلسه هیئت‌مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان میبد در خصوص آغاز احداث ساختمان این انجمن گفت: از احداث ساختمان انجمن حمایت از زندانیان حمایت می‌کنیم.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، جلسه هیئت‌مدیره انجمن حمایت از زندانیان شهرستان با حضور «حسین فلاح» فرماندار و جمعی از مسئولین برگزار و در خصوص آغاز احداث ساختمان این انجمن بحث و تصمیم‌گیری شد.

فرماندارمیبد در این جلسه گفت: برای این ساختمان مبلغ پنجاه میلیون ریال از سوی دفتر امام‌جمعه مساعدت می‌شود و فرمانداری هم بخشی از مصالح آن را تأمین می‌کند.

تأمین هزینه دیتا، پیگیری انشعاب گاز آموزشگاه، پیگیری آسفالت معبر آموزشگاه از سوی شهرداری ظرف یک ماه آینده، راه‌اندازی سیستم الکترونیک ارائه بلیت یخچال خشتی و تأمین هزینه آن از مصوبات این جلسه بود.


آدرس کوتاه :