همزمان با سراسر کشور

آزمون سراسری دانشگاه‌ها درمیبد برگزار شد


همزمان با سراسر کشور آزمون سراسری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، فرماندارمیبد و مدیر آموزش‌وپرورش صبح امروز از روند برگزاری کنکور سراسری در این شهرستان بازدید کردند.

مدیر آموزش‌وپرورش میبد گفت: آزمون سراسری امسال در شهرستان میبد در 4 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، هنر، علوم تجربی و زبان 668 نفر باهم رقابت خواهند کرد که از این تعداد شرکت‌کننده 408 نفر زن و 280 نفر مرد هستند.

محسن موحدی فرد افزود: این آزمون امروز پنج‌شنبه و فردا جمعه در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود که امروز رشته‌های علوم ریاضی و علوم انسانی در نوبت صبح با شرکت 297 برگزار شد که از این تعداد در رشته ریاضی 29 نفر خواهران،96 نفر برادران و در علوم انسانی 131 نفر خواهران و 41 نفر برادران بودند.

وی افزود: در نوبت عصر هم 22 نفر در رشته هنر شرکت خواهند داشت.

مدیر آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: فردا جمعه هم‌گروه‌های علوم تجربی و زبان در آزمون سراسری شرکت خواهند داشت که از شهرستان میبد در رشته علوم تجربی 1189 نفر برادران و 200 نفر خواهران شرکت خواهند کرد و در رشته زبان هم در نوبت عصر 19 نفر از شرکت‌کنندگان پسر و 32 نفر دختر هستند که درمجموع در رشته زبان 51 نفر شرکت‌کننده داریم.


آدرس کوتاه :