با حضور فرماندار ميبد

آزمايشگاه ژنتيك مولوكولي در مركز ژنتيك شهرستان ميبد مورد بهره برداري قرار گرفت


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : باحضور رجائي فرماندار ميبد و طي مراسمي در مركز ژنتيك شهرستان ميبد آزمايشگاه ژنتيك مولوكولي و دانشگاه علمي كاربردي اين مركز افتتاح شد .
با حضور فرماندار ميبد

در اين مراسم دكتر رياحي  رئيس موسسه آموزش عالي علمي كاربردي بهزيستي ، دكتر صدرا ابرقويي و خانواده دكتر فيروز آبادي ، رحيمي نسب مدير كل بهزيستي استان يزد و برخي مسئولين ادارات شهرستان و اعضاء هيات علمي دانشگاه حضور داشتند .

آدرس کوتاه :