معاون فرماندارميبد

ازاجراي طرح ممنوعيت پخش شربت وشيريني درميبد خبرداد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري ميبد : معاون فرماندارميبد درنشستي ازاجراي طرح ممنوعيت پخش شربت وشيريني درخيابان امام خبرداد وافزود : پخش شيريني و شربت درخيابان اصلي يكي ازمشكلاتي است كه درايام واعياد برگزاري جشن با آن مواجه ايم .
معاون فرماندارميبد

 

مهندس فلاح افزود: حدفاصل پارك فلسطين تا سه راه يخدان بيشترين بارترافيكي را دارد وازاين پس  پخش شربت وشيريني دراين مسیر خیابان ممنوع اعلام مي شود .
وي هدف ازاجراي اين طرح را تامين سلامت ورضايت مردم ورواني ترافيك بيان كرد وافزود : همكاري خود مردم دراجراي اين طرح بسيارموثراست .
معاون فرماندارميبد درادامه افزود : سازمان تبليغات اسلامي و آموزش وپرورش آمادگي دارند هدايا ونذورات مردم را به سمت مدارس و مساجد هدايت كنند تا بجاي ايجاد مشكل درسطح شهر، به نحومطلوب توزيع شود .

فلاح خاطرنشان كرد : البته توزيع شربت وشيريني درپياده روها مشكلي ندارد اما درصورت مشاهده درسطح خيابان گشت شهرداري ، سد معبرونيروي انتظامي با افراد برخورد مي كنند .

آدرس کوتاه :