با بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندارمیبد؛

ارزیابی عملکرد ستاد صیانت شهرستان آغاز شد


با بازدید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار، کارشناس و بازرس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی، حقوق شهروندی و عفاف و حجاب فرمانداری و نماینده ستاد احیاء امربه‌معروف و نهی از منکر شهرستان بازرسی از دستگاه‌های اداری شهرستان میبد آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، "علیرضا ابوالحسنی" معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، کارشناس و بازرس ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی، حقوق شهروندی و عفاف و حجاب فرمانداری و نماینده ستاد احیاء امربه‌معروف و نهی از منکر شهرستان از اداره مخابرات بازدید کردند.

این بازدیدها باهدف بررسی وضعیت رضایت‌مندی مردم از نحوه خدمت‌رسانی به شهروندان و ارباب‌رجوعان در دستگاه اجرایی و خدمات رسان شهرستان میبد انجام می‌شود.

همچنین در این بازدیدها در خصوص میز خدمت حضوری، بهبود انجام کار، اصلاح فرآیندها و روند الکترونیکی کردن خدمات دستگاه‌ها و حوزه عفاف و حجاب از اقدامات انجام‌شده بازرسی به عمل می‌آید.


آدرس کوتاه :