فرماندارمیبد:

ارائه خدمات تأمین اجتماعی نیازمند فضای مناسب اداری و درمانی است


در جلسه‌ای با حضور نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی، فرماندارمیبد و مدیرکل تأمین اجتماعی استان برگزار شد؛ در خصوص احداث ساختمان جدید تأمین اجتماعی و توسعه درمانگاه پلی کلینیک این اداره بحث و تصمیم‌گیری شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، در جلسه‌ای که با حضور نماینده مردم میبد و تفت در مجلس شورای اسلامی، فرماندارمیبد، مدیرکل تأمین اجتماعی استان برگزار شد؛ در خصوص احداث ساختمان جدید تأمین اجتماعی و توسعه درمانگاه پلی کلینیک این اداره بحث و تصمیم‌گیری شد.

فرماندارمیبد در این جلسه گفت: ارائه خدمات درتامین اجتماعی به افراد که بخش عظیمی از جامعه را در بردارد؛ نیازمند فضای مناسب اداری و درمانی است.

حسین فلاح افزود: به تعویق افتادن احداث ساختمان اداری و پلی کلینیک این اداره قابل توجیه نیست و باید هرچه سریع‌تر این دو پروژه به سرانجام برسد.


آدرس کوتاه :