هدايي رئيس ستاد انتخاباتي شهرستان ميبد :

آخرين وضعيت روند برگزاري انتخابات شوارهاي اسلامي شهر و روستا در شهرستان ميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : هدايي رئيس ستاد انتخابات شهرستان ميبد در خصوص آخرين وضعيت روند برگزاري انتخابات شوارهاي اسلامي شهر و روستا در شهرستان ميبد گفت : طبق برنامه زمان بندي رسيدگي به صلاحيت داوطلبان چهارمين دوره انتخابات شورا اسلامي شهرهاي ميبد و بفروئيه به پايان رسيده و صورتجلسه نهايي به هيات نظارت شهرستان ارسال گرديد هيات نظارت نيز هفت روز فرصت دارد تا نظر خود را در خصوص صلاحيت آن دسته از داوطلباني كه در هيات اجرايي تائيد شده اند به هيات اجرايي اعلام نمايد .
هدايي رئيس ستاد انتخاباتي شهرستان ميبد :


وي اظهار نمود :  ابلاغ مراتب تائيد يا رد صلاحيت به داوطلبان روز شنبه  28/2/92 خواهد بود و داوطلبان رد صلاحيت شده درهيات اجرايي و هيات نظارت مي توانند شكايت را مستقيما به هيات اجرايي شهر ميبد و يا هيات نظارت استان تحويل نمائيد. وي افزود از ميان داوطلبان تا كنون 4 نفر در حوزه شهري ميبد و يك نفر در حوزه شهري بفروئيه انصراف خود را اعلام نموده اند. همچنين درحوزه شهر ميبد پرونده 2 نفر به علت عدم استعفا و يك نفر به علت مشكل مدرك تحصيلي به همراه مدارك ساير داوطلبان به هيات نظارت شهرستان ارسال گرديد .
هدايي در خصوص انتخابات رياست جمهوري نيز بيان داشت : بر اساس دستور مورخ 17/2/92 وزير محترم كشور مبني بر شروع يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري فرمانداري شهرستان ميبد نيز بلافاصله طبق ماده 39 قانون انتخابات كار دعوت از 30 نفر معتمدين با تائيد هيات نظارت را آغاز كرد . از ميان دعوت شدگان با راي مخفي تعداد 9 نفر به عنوان معتمدين اصلي و5 نفر به عنوان معتمدين علي البدل هيات اجرايي انتخاب مي شوند اعضاي هيات اجرايي مركب از اعضاي اداري (فرماندار رئيس هيات اجرايي ، دادستان، رئيس دادگستري ورئيس ثبت احوال ) و معتمدين انتخاب شده مي باشند برگزاري انتخابات رياست جمهوري شهرستان را به عهده دارند .
آدرس کوتاه :