آخرين جلسه شوراي اداري شهرستان ميبد تشكيل شد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، آخرين جلسه شوراي اداري سال 90 شهرستان ميبد با حضورحجت الاسلام يحيي زاده نماينده مردم تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي ، مديركل جهادكشاورزي استان ، فرماندارو مسئولين ادارات شهرستان ميبد درسالن اجتماعات فرمانداري ميبد تشكيل شد

دراين جلسه حجت الاسلام يحيي زاده پيشاپيش سال نو را به ملت ايران و مسلمانان جهان تبريك گفت

نماينده مردم تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي درادامه سرشماري آمارنفوس ومسكن ، حضوردرراهپيمايي باشكوه 22 بهمن و، حضورحماسي وغرورآفرين درانتخابات 12 اسفندماه را نشانه دموكراسي ديني ومردم سالاري ديني ملت ايران دانست وازملت ايران تشكركرد
حجت الاسلام يحيي زاده درادامه بااشاره به اهميت  قانون هدفمند سازي يارانه ها وتاكيد مقام معظم رهبري براجراي آن ، قانون هدفمندسازي يارانه ها را تكليف ملي ، اسلامي ، اقتصادي اجتماعي وضرري دانست وافزود : دشمن به هرشكلي مي خواهد ملت ايران دراين مسيرنتواند به سرمقصد اصلي برسد وبايد با بازنگري برخي ازبخش هاي اين قانون درتامين سوخت صنايع وقيمت گازمصرفي كشاورزي ، دامپروري تلاش شود
نماينده مردم تفت وميبد دربخشي ديگرازسخنان خود با اشاره به نيازهاي شهرستان ميبد ، همگرايي درمديريت شهرستان ، اعتماد متقابل به مردم ، بهره گيري ازنخبگان وانديشه هاي مختلف درحل مشكلات شهرستان ، تلاش درجهت ارتقاء امنيت اجتماعي ، اقدامات اساسي درحل مشكلات صنعت ميبد ازجمله فولاد، شركت قند وميسان ميبد ، حفظ محيط زيست برمبناي مصوبه سفرسوم وآغازمطالعات دشت يزد اردكان ، پي گيري پروژه هاي سفرازجمله 22 پروژه پيشنهادي براي شهرستان هاي تفت وميبد ، پي گيري منطقه ويژه و پتروشيمي ميبد را ازنيازهاي شهرستان ميبد برشمرد وتصريح كرد :  با نگاه واقع بينانه به امكانات دولت ، استان وشهرستان وبودجه ها بايد برنامه ريزي والويت گذاري كرد
يحيي زاده همچنين با اشاره به ظرفيت هاي مراكزآموزش عالي ميبد گفت : بايد دراين راستا هم به سمت كيفي سازي و تحصيلات تكميلي ومقاطع دكتري درمراكزعالي ميبد حركت كنيم
دكترابرقويي مديركل جهاد كشاورزي استان هم دراين جلسه به سيماي كشاورزي استان واهداف آن پرداخت وافزود : جهاد كشاورزي استان حركت هاي خود را درراستاي توسعه توليد با شتاب دنبال مي كند
وي حفظ اراضي سطح زيركشت موجود ،افزايش توليد درواحد سطح ازنظربه زراعي وبه نژادي ، افزايش راندمان مصرف آب ، توسعه صنعت دامپروري به طورعام و توسعه صنايع تبديلي وتكميلي را پنج محورحركت اين سازمان ذكركرد
دكترابرقويي درادامه ازبرنامه دولت ومجلس درتشكيل ستاد توسعه بخش كشاورزي قدرداني كرد وآن را گام بزرگي درتوسعه كشاورزي دانست
مديركل جهاد كشاورزي استان دربخش ديگرازسخنان خود دوگانگي مديريت درمباحث كشاورزي دركشوررا يكي ازمشكلات دراين راستا بيان كرد وافزود : توليد محصولات كشاورزي دردست يك وزارتخانه وتنظيم بازارمحصولات كشاورزي ، صادرات وواردات نهادهاي دامي دردست يك وزارتخانه ديگرخود مشكلات زيادي را به بارمي آورد كه بايد نمايندگان مجلس اين موضوع را پي گيري كنند
فرماندارميبد هم دراين جلسه با تحليل شرايط منطقه ، عزت وسربلندي ملت ايران را به بركت نظام ، امام ، رهبري ، خون پاك شهدا وهمت ملت ايران دانست وافزود : بايد باوركنيم كه درپيچ تاريخ قرارداريم ودشمن همه توان خود را براي نابودي ما بكارگرفته است
رجايي افزود : با روند رشد وتعالي نظام اسلامي ، نابودي اسرائيل وفروپاشي امريكا قطعي است
محمدرضا رجايي درادامه با برشمردن 35 محور ازالويت هاي شهرستان براجراي آن توسط مسئولين تاكيد كرد
رعايت بيت المال دراجراي پروژه ها ، جذب كمي وكيفي اعتبارات ملي واستاني ، پي گيري پرورژه هاي عمراني ، پي گيري مصوبات سفردولت ، توجه جدي به تغييرسيستم آبياري سنتي به تحت فشار، صيانت ازفرهنگ عفاف وحجاب ، تحكيم وتعالي بنيان خانواده ، ارتقاء نقاط اجتماعي ورضايت عمومي ، اجراي پروژه پيشگيرانه درخصوص حوادث غيرمترقبه ، ادامه ساماندهي اتباع بيگانه ، پي گيري جهت تكميل مجتمع گردشگري بين راهي ميبد ، تكميل تقاطع كمربندي غربي وشرقي ، پيگيري حل مشكلات بخش صنعت فولاد وساير، تلاش درجهت جذب سرمايه گذاري دربخش صنايع مجهزومدرن وتوسعه وتقويت تشكل هاي كارگري وكارفرمايي باهدف حفظ حقوق ومنابع مشروع وقانون كارگران ازجمله اين الويت ها بود
آدرس کوتاه :