فرماندار ميبد :

آخرين تيرها از تركش دشمن خارج مي شود مردم هوشيار باشد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد : در اولين جلسه شوراي فرهنگ عمومي شهرستان ميبد در سال جديد فرماندار ميبد با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا بيان داشت :
فرماندار ميبد :


بايد آگاهي بخشي نمود و در خصوص فرمايشات مقام معظم رهبري كه فرمودند امسال سال حماسه سياسي است براستي همه موظفند كه شور و نشاط  انتخاباتي را در جامعه  ايجاد نمايند . وي حضور حداكثري مردم در انتخابات  را در استحكام بخشي و امنيت پايدار نظام مقدس جمهوري اسلامي در صحنه بين الملل  پر اهميت دانست و از تمامي دستگاهها و ادارات خواست به اين امر مهم توجه ويژه داشته باشند .
رجايي افزود : استكبار شيطنت هاي بسياري را انجام داد تا بتواند كه اين نظام را به فروپاشي بكشاند و همينك نيز در دستور كارش هست و به دشمني خود ادامه مي دهد  و در حال حاضر آخرين تيرهاي خود را رها مي كند .
نائب رئيس شوراي فرهنگ عمومي شهرستان ميبد همچنين با اشاره به تورم و گراني بيان داشت : بخشي از اين مشكلات ناشي از تحريمهاست و بخشي نيز به مديريت بر مي گردد كه بايد اصلاح شود  . وي از روحانيت ميبد خواست در مساجد و منابر به روشنگري پرداخته و مردم را به حضور جدي در انتخابات پيش رو  تشويق نمايند . ايشان حضور مردم همراه با آگاهي و هوشياري را از برجسته ترين معيارها براي شركت در پاي صندوقهاي رأي  دانست  .
 
آدرس کوتاه :