اخبار كوتاه فرمانداري


دوخبر كوتاه از فرمانداري

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد جلسه آرد و نان شهرستان با حضور معاون فرماندار برگزار شد

دراين جلسه  مسائلي نظير كيفيت آرد ، نوع پخت و ساعات پخت درشهرستان بررسي شد
فلاح معاون فرماندارميبد دراين جلسه  بربازرسي ويژه ازسوي كارگروه آرد ونان درسطح شهرستان تاكيد كرد وافزود : درصورت مشاهده مسائل غيربهداشتي با واحدهاي نانوايي درشهربه شدت برخورد شود

******************************
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، فرماندارميبد درجلسه تعزيرات حكومتي وتنظيم بازارشهرستان ميبد با اشاره به نزديك شدن ايام نوروزوخريد عيد ، برنظارت وكنترل بازاروبازرسي ويژه برقيمت ها ازسوي اداره صنعت ، معدن وتجارت تاكيد كرد
رجايي تصريح كرد : درصورت مشاهده هرگونه تخلف ، با تشكيل پرونده آني با متخلفين برخورد شود
آدرس کوتاه :