اخبار كوتاه شهرستان ميبد

اخبار كوتاه شهرستان ميبد


دو خبر كوتاه از شهرستان ميبد
اخبار كوتاه شهرستان ميبد

به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، دردومين جلسه شوراي ترافيك شهرستان ميبد كه با حضورمحمدرضا هدايي معاون فرماندارميبد درفرمانداري تشكيل شد برايمن سازي بلوارمدرس تاكيد شد

دراين جلسه با توجه به نامگذاري سال 90 به سال جهاد اقتصادي ازسوي مقام معظم رهبري برتلاش جهادي اين شورا درسال 90 تاكيد شد
ايمن سازي بلوارمدرس ، مجوزفركانس سوم شركت تعاوني تاكسي راني و جابه جايي تيرهاي برق مزاحم توسط اداره برق ازمباحث مطرح شده دراين جلسه بود
 
*****************
 
به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، يوسفيان مديرعامل صندوق مهرامام رضا (ع) خراسان رضوي به همراه رئيس شعبه صندوق ازصندوق مهرامام رضا (ع) شهرستان ميبد بازديد كردند
دراين بازديد برتبادل تجربيات درجذب سپرده هاي مردمي ، دعوت ازخيرين جهت سپرده گذاري واهداي تسهيلات قرض الحسنه و وام هاي ضروري به مردم تاكيد شد
گفتني است : صندوق مهرامام رضا (ع) شهرستان ميبد ازنظرجذب منابع ووجوهات مردمي بعد ازاستان دررتبه دوم قراردارد و درسال گذشته 633 فقره تسهيلات ضروري و فرهنگيان ازطريق اين  صندوق  به مبلغ 650 ميليون تومان به شهروندان پرداخت شده است
آدرس کوتاه :