معاون فرماندارميبد

احداث شهرك گلخانه اي تحول بزرگي درعرصه توليدات كشاورزي واشتغال


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، عليرضا فلاح معاون فرماندارميبد ازاحداث شهرك گلخانه اي درشهرستان ميبد خبرداد وافزود : احداث شهرك گلخانه اي درشهرستان ميبد زمينه اشتغال 200 نفرازفارغ التحصيلان بخش كشاورزي را فراهم مي كند و تحول بزرگي درعرصه توليدات كشاورزي و اشتغال خواهد بود
معاون فرماندارميبد

معاون فرماندارميبد اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي را ازدغدغه هاي مسئولين شهرستان به ويژه امام جمعه ميبد دانست وافزود : تحول دربخش كشاورزي دردستوركارمسئولين شهرستان ميبد قرارگرفته است و با برنامه ريزي هاي جديد و تغييرروش هاي سنتي حاكم دربخش كشاورزي به روش هاي مدرن وصنعتي تحول بزرگي دربخش كشاورزي را درشهرستان ميبدشاهد خواهيم بود

وي گفت :  با پيگيري هاي فرمانداري وبسيج مهندسين جلسات متعدد برگزاروطرح اوليه اين شهرك با صرفه اقتصادي مناسب وبازگشت سرمايه اي سه ساله تهيه وآماده شده است وبا حضورادارات مربوطه ، تامين زمين مناسب ، راه وخدمات زيربنايي آماده شده است
فلاح همچنين افزود : به همت بسيج مهندسين شهرستان ميبد بانك جامع آماري ازفارغ التحصيلان رشته كشاورزي جهت حضوردرعرصه كشاورزي علمي وگلخانه اي به عمل آمده است
معاون فرماندارميبد تصريح كرد : اين گلخانه دركشت سبزيجات ، صيفي جات ، گياهان دارويي وقارچ طراحي و برنامه ريزي شده است كه درآينده بخش عمده اي ازبازاركشاورزي را به خود اختصاص خواهد داد
فلاح افزود :  شهرستان ميبد مانند گذشته هدف كسب رتبه هاي برترتوليد وافتخاررا براي جوانان كاردان خود دارد كه اميدواريم با برنامه ريزي مناسب ازسوي جهادكشاورزي شهرستان گامهاي بلندي دراحداث شهرك گلخانه اي برداشته شود
آدرس کوتاه :