اجرای طرح پایش آسیب‌های اجتماعی با مشارکت همگانی


فرماندارمیبد در بازدید از اورژانس اجتماعی شهرستان گفت: می‌توان با مشارکت همگانی طرح پایش آسیب‌های اجتماعی را مانند طرح فشارخون با استفاده از کارشناسان مجرب در جامعه به مرحله اجرا درآورد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، «حسین فلاح» فرماندارمیبد در بازدید از مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان با تشکر از فعالین در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، گفت: با توجه به اهمیت آگاه‌سازی و مشاوره در پیشگیری از آسیب‌ها باید با مشارکت همه مردم و نهادها به ترویج رویکرد مشاوره، آگاه‌سازی و پایش آسیب‌ها و مشکلات اجتماعی در جامعه پرداخت.

وی در ادامه اظهار داشت: انسان درعین‌حال که اشرف مخلوقات است برخورد با او نیز فرآیند پیچیده و سختی دارد و برای پیشگیری از آسیب‌هایی که یک انسان را تهدید می‌کند آگاه‌سازی اهمیت زیادی دارد.

حسین فلاح بر واردکردن مردم در حوزه آسیب اجتماعی تأکید کرد و تصریح کرد: می‌توان با محوریت یکی از مؤسسات و ارتباط چهره به چهره این نگاه را شکل داد که مردم نذورات خود را در مسیر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و کاهش مشکلات اجتماعی هزینه کنند.

فرماندارمیبد در پایان با اشاره به ظرفیت‌های مردمی گفت: مبلغین و روحانیون و مجریان می‌توانند مردم را نسبت به اهمیت مشاوره و مسائل روان‌شناختی آگاه کنند و با تأمین هزینه‌ای که می‌تواند با مشارکت همگانی صورت گیرد می‌توان طرح پایش آسیب‌های اجتماعی را مانند طرح فشارخون با استفاده از کارشناسان مجرب در جامعه به مرحله اجرا درآورد.


آدرس کوتاه :