اوقات شرعي


اذان صبح 04:52
طلوع آفتاب 06:13
اذان ظهر 12:03
غروب آفتاب 17:54
اذان مغرب 18:10
نیمه شب 23:23

Text to Identify