اوقات شرعي


اذان صبح 04:42
طلوع آفتاب 06:13
اذان ظهر 12:58
غروب آفتاب 19:42
اذان مغرب 20:00
نیمه شب 00:18

Text to Identify