نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه بررسی طرح های اشتغالزایی ندوشن تشکیل گردید


به گزارش روابط عمومی بخشداری ندوشن؛ جلسه بررسی طرح های اشتغالزایی صبح روز چهارشنبه با حضور موسوی بخشدار ندوشن، پورشمس مدیر کلینیک کسب و کار استان یزد، کارشناس دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد و دهیاران بخش ندوشن در محل بخشداری ندوشن تشکیل گردید.

سید بهروز موسوی در این جلسه ضمن اشاره به تأکیدات مدیرکل محترم دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری در خصوص اشتغالزایی در روستا و جذب تسهیلات اشتغالزایی روستایی، به بیان ظرفیت ها و پتانسیل های بخش ندوشن پرداخت و خواستار شناسایی اولویت های در ایجاد اشتغال شد.

محمد حسین پورشمس در این جلسه ضمن معرفی و بررسی چند حوزه اشتغالزایی، خواستار هم افزایی و مشخص نمودن پتانسیل های بخش ندوشن شد.

در ادامه وحید فرقانی کارشناس دفتر امور روستایی استانداری توضیحاتی پیرامون تسهیلات اشتغالزایی روستایی ارائه نمود.