نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید اعضای تیم تحقیقاتی طراحی طب سنتی و باغ گیاهان دارویی از ندوشن


به گزارش روابط عمومی بخشداری ندوشن؛ اعضای تیم تحقیقاتی طرح بررسی امکان سنجی اقتصادی و طراحی طب سنتی و باغ گیاهان دارویی استان یزد، پیش از ظهر روز پنجشنبه با حضور در بخشداری ندوشن، در جلسه ای با بخشدار و شهردار ندوشن با پتانسیل ها و مزایای ندوشن آشنا شدند.

همچنین اعضای تیم تحقیقاتی از 4 سایت پیشنهادی جهت طراحی طب سنتی و باغ گیاهان دارویی در شهر ندوشن بازدید نمودند.