بخشداری ندوشن به عنوان یک دستگاه دولتی هماهنگ کننده امور و متولی اعمال حاکمیت نظام جمهوری اسلامی نقش بسیار ارزنده ای را در ارائه خدمات مطلوب به آحاد جامعه به عهده داشته و این افتخار را داریم که در راستای سیاست های اصولی دولت به عنوان یکی از دستگاههای دولتی برتر، دو اصل مهم صداقت و امانت داری را در سرلوحه فعالیت های خود قرار دهیم، لذا با توجه به اینکه منشور اخلاقی و رفتاری هر مجموعه ای در برگیرنده استانداردها و معیارهای منطبق با قوانین اداری، فرهنگ سازمانی، اعتقادات و باورهای جامعه می باشد، بر این اساس ما کارکنان این مجموعه، اصول زیر را به عنوان چارچوبی جهت تعالی سازمانی پذیرفته و به آن پایبند خواهیم بود .

وجدان کاری

. اشتیاق و تعهد در ارائه خدمات به بهترین وجه (خوب، دقیق، کامل و بی نقص) بدون نظارت مافوق

. بکارگیری و مهارت و کوشش، تلاش و پشتکار هرچه بیشتر در انجام امور محوله با کیفیت مناسب .   تعهد به اصل تکریم ارباب رجوع، راهنمایی و ارائه به موقع خدمات به آنان

. خودداری و ممانعت از ایجاد خسارت و سوء استفاده احتمالی از مقام و موقعیت اداری

. رعایت حقوق، وظایف و خواسته های مشروع دیگران و ارائه همکاری های لازم تا حد ممکن

. انجام وظایف شغلی محوله در خارج از اوقات اداری در موارد لازم

. انضباط اداری، اجتماعی و اقتصادی

. رعایت کامل قوانین، مقررات و سلسله مراتب اداری

. حضور به موقع در محیط کار و جلسات اداری

. رعایت حقوق، موقعیت و مسئولیت دیگران

. علاقه و گرایش به رفتارهای صحیح و هنجارهای اجتماعی

.تشویق و ترغیب دیگران به رعایت نظم و ترتیب، ضوابط و مقررات اداری و رفتارهای اجتماعی

. صرفه جویی در بیت المال در انجام وظایف اداری و دقت در استفاده به جا از امکانات دولتی

ارزش ها

. رعایت و گسترش ارزش های اسلامی در محیط کار

. ایثار و فداکاری در راه آرمان های انقلاب اسلامی

. رعایت و گسترش اصول و ارزش های سازمانی

. مشارکت موثر در فعالیت های اجتماعی، موقعیت های بحرانی و مراسم عبادی و سیاسی

ارتقا بهره وری

.ارائه طرح ها و پیشنهادات موثر در ارتقاء بهره وری سازمان و همکاران در انجام وظایف شغلی

. ارائه طرح ها و پیشنهادات موثر در افزایش رضایت شغلی، تقویت روحیه همکاران و افزایش انگیزه در انجام بهینه وظایف محوله

. تلاش در اصلاح روش های انجام کار، قوانین و مقررات و یا ساختارهای سازمانی به منظور افزایش بهره وری

خلاقیت و نوآوری

. ارائه شیوه های سهل الوصول برای رسیدن به اهداف سازمانی

. خلاقیت و نوآوری در انجام وظایف محوله جهت ارتقاء کارایی سازمانی

. ارائه روش ها و راه حل های گوناگون برای حل مشکلات شغلی

. ارائه طرح های جدید و مفید در زمینه شغلی

مهارت های شغلی

. اجرای سریع امور محوله و جلوگیری از تعویق کارها

. تسلط در امور شغلی و انجام صحیح و دقیق امور محوله و توانایی ارائه راهکارهای مفید در حیطه وظایف

. توانایی راهنمایی همکاران و پذیرش راهنمایی دیگران

. توانایی ارائه گزارش های ادواری به مقام بلافصل

. کوشش در جهت افزایش مهارت شغلی، افزایش معلومات لازم مرتبط با شغل و شرکت فعالانه در دوره های آموزشی

حسن شهرت

.تلاش در جهت حل مشکلات فردی و اجتماعی همکاران

. برخورداری از حسن معاشرت و سعه صدر در ارتباط با همکاران

. برخورداری از اخلاق اسلامی و اداری با ارباب رجوع و تلاش جهت حل مشکلات مردم در حیطه وظایف اداری و خارج از آن

. اشتهار به امانت داری، درستی و صداقت، حسن نیت و خیرخواهی و کمک به دیگران