کمیسیون حفاری شهرستان میبد به ریاست سرپرست معاونت فرمانداری میبد در فرمانداری شهرستان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی شهرستان میبد، در این جلسه که درخواست مهندس فاتحی و با حضور نمایندگانی از ادارات آب، گاز و شهرداری میبد تشکیل شد بر لزوم ساماندهی حفاری‌های صورت گرفته در سطح شهر با توجه به در پیش بودن فصل بارندگی و همین‌طور مراسم اربعین تأکید شد.

ایجاد سازوکارهایی برای تسریع در رسیدگی به درخواست‌های صورت گرفته و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در این زمینه از دیگر موارد مطرح‌شده در این نشست بود.