فرماندارميبد


به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، همزمان با ايام دهه مبارك فجربا حضورنوروزي معاون عمراني استاندار، فرماندارميبد وجمعي ازمسئولين ادارات وروساي دانشگاهها ، 8 پروژه عمراني درشهرستان ميبد افتتاح شد
فرماندارميبد

اين پروژه ها شامل مجتمع فرهنگي رفاهي آموزشي وكارگاه فني مهندسي دانشگاه پيام نور، زيرسازي وآسفالت معابرمزرعه بيده ، تقاطع شهداي بيده ، فازدوم پارك بهاران ، مجتمع فرهنگي تبليغي سازمان تبليغات اسلامي و بوستان امام جعفرصادق (ع) شهيديه بودند كه براي احداث اين پروژه ها يك ميلياردو 485 ميليون تومان ازاعتبارات دولتي هزينه شده است

نوروزي معاون عمراني استانداردرمراسم اين افتتاحيه ها ضمن قدرداني ازتلاش هاي فرماندار، شهرداروسايرمسئولين درزمينه اجراي پروژه ها بر توجه مسئولين نسبت به كيفي سازي پروژه ها واتمام به موقع تاكيد كرد
فرماندارميبد هم دراين مراسم ضمن تبريك ايام الله دهه مبارك فجرگفت : 50 پروژه عمراني با اعتباري بالغ برشش ميليارد تومان ازمحل اعتبارات دولتي ،تسهيلات بانكي و خيري درطول ايام دهه مبارك فجربه بهره برداري مي رسد
فرماندارميبد درادامه برآثاروبركات انقلاب اسلامي پرداخت وافزود : اين همه عزت وسربلندي درسايه حاكميت الهي و  نظام اسلامي است
رجايي درادامه افزود :مردم ولي نعمت ما هستند واگرمسئولين صادقانه وخالصانه نسبت به وظايف خود درخدمت به مردم عمل كنند هرگزاستكبارنمي تواند كوچكترين خللي دراراده اين ملت ايجاد نمايد

  

  

   

آدرس کوتاه :