به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، 400 نفرازدست اندركاران ،نمايندگان فرماندارواعضاي شعب اخذ راي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي شهرستان ميبد با نحوه وچگونگي اموراجرايي و اخذ راي آشنا شدند

سالاري دبيرستاد انتخابات استان دراين دوره آموزشي 4 ساعته كه درمحل تالارقصرميبد برگزارشد همه مراحل انتخابات ووظايف هرفرد را تشريح كرد وافزود : همه كساني كه به نوعي درنهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي مسئوليت دارند بايد دربرگزاري انتخابات سالم تلاش كنند

    

   

آدرس کوتاه :