به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، درجلسه اي با حضورعظيمي مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان ، فرماندار، نماينده مردم تفت وميبد درمجلس شوراي اسلامي ومديرعامل شهرك صنعتي جهان آباد ميبد درخصوص گازرساني به نواحي صنعتي شمس آباد وميبد 2 بحث وتصميم گيري شد

دراين جلسه مقررشد شركت گازازطريق ايجاد خط انتقال وتغذيه و تجهيزات مورد نظرايستگاههاي مورد نياز، مقدمات گازرساني به اين نواحي را فراهم نمايد

همچنين عظيمي مديرعامل شركت هاي صنعتي استان آمادگي اين شركت را نسبت به طراحي شبكه داخلي وشروع عمليات اجرايي ناحيه صنعتي شمس آباد اعلام نمود
فرماندارميبد هم دراين جلسه قول مساعد داد بخشي ازهزينه هاي شبكه داخلي نواحي صنعتي شمس آباد وميبد 2 را ازاعتبارات سال 91 تامين نمايد
آدرس کوتاه :