به گزارش روابط عمومي فرمانداري شهرستان ميبد ، همايش زنان فجرآفرين ازسوي كميته اموربانوان فرمانداري ميبد وبا همكاري حوزه علميه خواهران شهرستان ميبد درسالن اجتماعات اداره فرهنگ وارشاد شهرستان ميبد برگزارشد

محمدرضا رجايي دراين همايش به نقش زنان درعرصه هاي مختلف وبه پيروزي رسيدن انقلاب اسلامي وبعدازآن پرداخت وافزود : اگرتاريخ انقلاب اسلامي را ورق بزنيم به خوبي نقش زنان درراهپيمايي هاي خياباني و پشتيباني ازامام رحمه الله عليه ، 8 سال دفاع مقدس و همچنين هميشه درصحنه بودن اين قشرعظيم تاكنون به نقش با شكوه وعظمت آنها مي توان پي برد

رجايي درادامه به مقايسه تطبيقي قبل وبعدازانقلاب اسلامي پرداخت وافزود : كشوري كه صرفا منافع صهيونيست و استكباررا دردوره حكومت منحوس پهلوي درمنطقه حفاظت وحراست مي كرد و به تمام معني وابسته بود بعد ازانقلاب اسلامي وبه بركت وجود امام رحمه الله عليه وخون پاك شهدا ، به اوج عزت و عظمت وبالندگي رسيد
وي تصريح كرد : قيام معماربزرگ انقلاب حضرت امام خميني رحمه الله عليه ، خودباوري واعتماد به نفس را درمردم ايران ايجاد كرد وامروزبعد ازگذشت سه دهه ازعمربا بركت انقلاب اسلامي ورهبري هاي مقام معظم رهبري وهوشياري وبصيرت ملت بزرگ ايران به فناوري هاي روزجهان درعرصه هاي مختلف دست يافته ايم
فرماندارميبد درادامه موج بيداري اسلامي وجنبش وال استريت را برگرفته ازانقلاب اسلامي ايران دانست وافزود : دكترين انقلاب اسلامي دريك سال گذشته باعث شده است كه 4 قدرت بزرگ دست نشانده استكباردرمنطقه ازاريكه قدرت پايين كشيده شوند
رجايي دربخش ديگرازسخنان خود به جنگ نرم دشمن پرداخت وافزود : امروزهم جنگ تمام نشده است و دشمن شيوه جنگ خود را عوض كرده است

وي   ماهواره ، اينترنت ، فضاهاي مجازي وسايت هاي مبتذل را ازابزارهاي دشمن درجنگ نرم برشمرد وافزود : زنان ومردان ، دانش آموزان ودانشجويان ودختران وپسران ما بايد درمقابل اين ابزارها خود را به سلاح ايمام ومعنويت مجهزكنند وازفروپاشي بنيان هاي خانواده وترويج اعتياد وطلاق وفساد وفحشا جلوگيري كنند چرا كه دشمن درصدد است گام به گام فساد وفحشا را دركشورهاي اسلامي ترويج وگسترش دهد

آدرس کوتاه :